Förnyandet av taket påbörjas

Måndagen den 11.2 påbörjas takentreprenaden. PIF-Centers användare och hyresgäster kommer inte att märka annat, än att det vid huvudentrén byggs en gångtunnel (skyddstunnel). I övrigt kommer arbetet att skötas från långsidan mot Sidovinden och gaveln mot Industrigatan. Arbetet beräknas pågå åtminstone till medlet av maj, kanske längre.

Frågor gällande bygget eller säkerhetsarrangemang, Lars Nummelin, 044-981 0584.

Kategorier:
Okategoriserade